6daEXIt performs Daniel Barbiero’s ‘The Principle of Paradox’ (2016)

Last year, we called for scores from various composers and we were really happy and grateful to receive one specifically written for us written by Daniel Barbiero. Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Fotis Lazidis, Olga Papakonstantinou, Alexis Porfiriadis, Yorgos Holopoulos

6daEXIt performs Daniel Barbiero’s ‘The Principle of Paradox’ (2016)

Last year, we called for scores from various composers and we were really happy and grateful to receive one specifically written for us written by Daniel Barbiero. Performers: Yannis Dimitroudis, Odysseas Gkallios, Fotis Lazidis, Olga Papakonstantinou, Alexis Porfiriadis, Yorgos Holopoulos

6daEXIt performs D.J.Wolf’s ‘A fair distribution’ (2016)

6daEXit Improvisation Ensemble performs Daniel James Wolf’s ‘A fair distribution’ (2016) 20/3/2017, Thessaloniki/Greece Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis

6daEXIt performs D.J.Wolf’s ‘A fair distribution’ (2016)

6daEXit Improvisation Ensemble performs Daniel James Wolf’s ‘A fair distribution’ (2016) 20/3/2017, Thessaloniki/Greece Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis

6daEXit Improvisation Ensemble performs Bill Thompson’s ‘Strata’ (2016)

6daEXit Improvisation Ensemble performs Bill Thompson’s ‘Strata’ (2016) 20/2/2017, Thessaloniki/Greece Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis

6daEXit Improvisation Ensemble performs Bill Thompson’s ‘Strata’ (2016)

6daEXit Improvisation Ensemble performs Bill Thompson’s ‘Strata’ (2016) 20/2/2017, Thessaloniki/Greece Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis

6daEXIt Improvisation Ensemble performs Makoto Nomura’s ‘Mae-Machi ArT Centre’ (2009)

Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis Thessaloniki February 2017

6daEXIt Improvisation Ensemble performs Makoto Nomura’s ‘Mae-Machi ArT Centre’ (2009)

Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis Thessaloniki February 2017

6daEXIt – 16th January 2017

Improvised session recorded on 16th Jan. 2017. Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara.

6daEXIt – 16th January 2017

Improvised session recorded on 16th Jan. 2017. Performers: Zisis Bliatkas, Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara.

6daEXIt performs Taylan Susam’s ‘for sesshū tōyō’

6daEXIt perform Taylan Susam’s ‘for sesshu toyo’.

Recording made on 21th of November in Thessaloniki by Zisis Bliatkas [handmade space transistor, Odysseas Gkallios [laptop], Yorgos Holopoulos [laptop], Lyna Koukouli [percussion], Fotis Lazidis [objects, whistle], Chrysi Parpara [soprano recorder, percussion], Anastasia Peki [guitar, percussion], Alexis Porfiriadis [keyboard, harmonica, objects, whistling], Lazaros Souvaitzis [percussion, objects, melodica], Stavroula Sotiri [percussion, objects].

6daEXIt performs Taylan Susam’s ‘for sesshū tōyō’

6daEXIt perform Taylan Susam’s ‘for sesshu toyo’.

Recording made on 21th of November in Thessaloniki by Zisis Bliatkas [handmade space transistor, Odysseas Gkallios [laptop], Yorgos Holopoulos [laptop], Lyna Koukouli [percussion], Fotis Lazidis [objects, whistle], Chrysi Parpara [soprano recorder, percussion], Anastasia Peki [guitar, percussion], Alexis Porfiriadis [keyboard, harmonica, objects, whistling], Lazaros Souvaitzis [percussion, objects, melodica], Stavroula Sotiri [percussion, objects].