EmdY & 6daEXIt Opening at Viotechnia (26th May 2016) (Video)

EmdY and members of 6daEXIt in an improvisation set as the opening act of the 6daEXIt live performance event at Viotechnia, Thessaloniki on 5/26/2016. Anastasios Kokkinidis with Yiannis Dimitroudis, Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Lazaros Souvaitzis video recorded by

EmdY & 6daEXIt Opening at Viotechnia (26th May 2016) (Video)

EmdY and members of 6daEXIt in an improvisation set as the opening act of the 6daEXIt live performance event at Viotechnia, Thessaloniki on 5/26/2016. Anastasios Kokkinidis with Yiannis Dimitroudis, Lyna Koukouli, Fotis Lazidis, Chrysi Parpara, Lazaros Souvaitzis video recorded by

6daEXIt – mystery session II (18 Jan 2016)

18-01-2016 session, recorded live @ A4M, Thessaloniki, Greece.

6daEXIt – mystery session II (18 Jan 2016)

18-01-2016 session, recorded live @ A4M, Thessaloniki, Greece.

Mystery Session I (2014)

Guided improvisation with two instructions/suggestions on  01-27-2014 at Avgo, Thessaloniki.

Mystery Session I (2014)

Guided improvisation with two instructions/suggestions on  01-27-2014 at Avgo, Thessaloniki.

6daEXIt – The Last Session of 2015

The last session of 2015 in A4M Thessaloniki

6daEXIt – The Last Session of 2015

The last session of 2015 in A4M Thessaloniki

Session 14/12/2015

Session 14/12/2015 in A4M Thessaloniki 6daEXIt: Odysseas Gkallios, Yannis Dimitroudis, Yorgos Holopoulos, Andreas Katsiavalos, Lyna Koukouli, Dafne Mantousi, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis, Vassilis Voudouris

Session 14/12/2015

Session 14/12/2015 in A4M Thessaloniki 6daEXIt: Odysseas Gkallios, Yannis Dimitroudis, Yorgos Holopoulos, Andreas Katsiavalos, Lyna Koukouli, Dafne Mantousi, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis, Vassilis Voudouris

Session 2/11/2015

Session 2/11/2015

6daEXIt: Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Alexandros Karagiorgis, Dafne Mantousi, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis, Vassilis Voudouris

Guest: Dimitris Papadopoulos

Session held in A4M center for performing arts Thessaloniki

Session 2/11/2015

Session 2/11/2015

6daEXIt: Odysseas Gkallios, Yorgos Holopoulos, Alexandros Karagiorgis, Dafne Mantousi, Chrysi Parpara, Anastasia Peki, Alexis Porfiriadis, Stavroula Sotiri, Lazaros Souvaitzis, Stelios Tsairidis, Vassilis Voudouris

Guest: Dimitris Papadopoulos

Session held in A4M center for performing arts Thessaloniki